Υποχρεωτική χρήση Kefagent

Αγαπητοί πελάτες

Στο πλαίσιο της τακτικής μας επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 01/01/2015 οι εγκαταστάσεις πολλαπλών χρηστών (multiuser) της εφαρμογής «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.» ΔΕΝ θα μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη χρήση του KEFAGENT.
Η χρήση του KEFAGENT κρίνεται υποχρεωτική για την ταχύτερη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εφαρμογής σε περιβάλλον τοπικού δικτύου. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να φροντίσετε για την έγκαιρη αναβάθμιση των server των πελατών σας -όπου αυτό είναι απαραίτητο- ώστε αυτοί να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας της εφαρμογής.
Τέλος, από την επόμενη έκδοση της εφαρμογής «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.», σε κάθε είσοδο στην εφαρμογή, από κάθε σταθμό εργασίας στον οποίο η προσπάθεια ανεύρεσης και σύνδεσης στον KEFAGENT απέτυχε, θα εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.

 

kefagent

Back to Top